NYHETER

Informasjon om avfallscontainere for beboerne på Sørenga

Av - Ukategorisert

Sameiene på Sørenga har blitt enige om å sette ut avfallscontainere tre ganger i året som et fellestiltak. Hensikten er at beboerne kan rydde boder/kaste møbler etc direkte i containerne. Disse vil bli satt ut første uke i januar, mai og september. I perioden mellom disse utplasseringene må hver enkelt beboer selv sørge for at ev stort avfall bringes til nærmeste kommunale deponi. Vi ber om at ingen hensetter avfall i oppganger, kjellere eller ute rundt boligene. Hvis det skjer at noen likevel hensetter noe, selv ved siden av tømmeplassene, vil det bli en ekstra utgift for sameiet og den ansvarlige må regne med å bli krevd for kostnadene ved bortkjøring.

Det settes ut containere i tverrslaget mellom trinn 1-2, mellom trinn 3-4, mellom trinn 5 og 6 og i tverrslaget mellom trinn 7 og 8. Det settes også ut containere for spesialavfall (maling/kjemiske artikler og elektriske artikler). Vi ber alle om å respektere behovet for sortering. Hvis vi blander avfallet, øker kostnadene.

Vær så snill: Unngå å overlesse containerne. Containerne vil stå til de er fylt opp og erstattes om nødvendig én gang. De blir stående maks 1 uke.. Vaktmester administrerer og vurderer behovet for skifte av containere. Vi ber derfor alle beboere om å planlegge for å kaste avfall i denne perioden. La oss holde Sørenga ren og pen!

 

Hilsen styrene i sameiene 1-7.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *