NYHETER

image

Referat fra informasjonsmøte om Sørenga småbåthavn

Av - Ukategorisert

Onsdag 18. april ble det avholdt et informasjonsmøte om Sørenga Småbåthavn, i regi av Bymiljøetaten.

Vedlagt ligger referat, presentasjon og tegninger (klikk på linkene for å se vedleggene).

Kommentarer, innspill, spørsmål og andre henvendelser kan sendes Bymiljøetaten ved å sende mail til:

Jorgen.gaarud@bym.oslo.kommune.no

nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Frist for innspill er satt til onsdag 25. april. 2018.