NYHETER

image

Brev sendt til kommunen og bydelen: Sommer på Sørenga

Av - Ukategorisert

Hei alle beboere!

11. juni sendte styret følgende henvendelse til Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo ved Bydelsoverlegen.

Sørenga, sommer – og korona-pandemi; hva skjer?

Sørenga 1 Sameie er det eldste sameiet på Sørenga (etablert 2011), med 115 boligseksjoner og
3 næringsseksjoner. Vi ligger fint vestvendt, midt på Havnepromenaden. Normalt har sommerperioden (juni – september) vært selve høydepunktet ved å få bo så sentralt i byen og samtidig så tett på fjorden og sjølivet.

Den utviklingen som vi gjennom de siste åtte årene har sett i vårt nærmiljø, gleder vi oss over hver dag. Og det å få lov til å hilse folk fra hele byen og landet velkommen, er et privilegium. Vi valgte å bo her fordi det gir oss del i det pulserende bylivet i et område som vi både er glade i og stolte av.

Vi som sitter i styret i Sørenga 1 Sameie, opplever imidlertid at det i år er større spenning og
usikkerhet knyttet til hvordan sommeren vil bli, nettopp pga. den pågående pandemien. Vi vet at smittepresset generelt i landet og i vår bydel nå er lavt, men også at utviklingen følges tett, fordi det kan komme oppblussing – ikke minst i byområder der mange mennesker beveger seg.
Tidligere år har tilstedeværelse av vektere som bl.a. følger opp reglene for sjøbadet (åpningstider, antall mennesker m. v.), vært vellykket. I år er vi urolige for hvordan stemningen kan utvikle seg i vårt område, når noen ønsker å være mange sammen med musikk og badeliv, mens andre fokuserer på å holde avstand og unngå sammenstimlinger. Bruk av støyende gjenstander (som skateboards og bærbare høyttalere) er sjenerende også utenom pandemi-tider; vi er urolige for at dette i år og kombinert med neglisjering av krav om avstand og gruppestørrelse, kan føre til større grad av irritasjon og deretter konfrontasjon – noe ingen av oss ønsker, og særlig ikke i år. Vi ser at det gjennomføres effektiv begrensing av antall personer på sjøbadet, men dette gir samtidig tett ansamling av dem som venter på å komme ut på sjøbadet, det dannes køer. Og det er i tillegg til dels meget tett langs Havnepromenaden og kaia på vestsiden av Sørenga-utstikkeren – og her helt uten noen oppfølgning eller kontroll av avstand og antall personer.

Mangelen på toaletter er blitt enda tydeligere i år; de som slår seg ned langs Havnepromenaden har med seg mat og drikke, de har det hyggelig sammen, og de skaper i stor grad trivelig stemning rundt seg. Dette gleder også oss. Men når behovet for toalettbesøk melder seg, finnes det ingen offentlige toaletter nærmere enn ved sjøbadet (hvor det som kjent er konstant toalettkø). Da brukes i stedet trapper, hageflekker og andre mulige og umulige plasser bl.a. i vårt sameie, og dette til betydelig irritasjon og sjenanse i tillegg til ekstra utgifter til opprydding og rengjøring.

Det bades fra hele kaia på vestsiden av utstikkeren – og det er flott at det er gode muligheter for dette også utenom sjøbadet. Vi bruker også disse mulighetene (og vi har gjort det siden sommeren 2012). Men noen hopper eller stuper fra broene over kanalene, uten hensyn til at det kan være båter inkl. kajakker i kanalene. Det har vært flere nestenulykker, men de som hopper og stuper ser ikke båter som er på vei mot dem under broa.

Hvilke tiltak ser Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo det kan være aktuelt å iverksette i år, for å møte denne sommeren? Vektere på de kommunale områdene også utenom sjøbadet? Toaletter? Kontroll av trafikk over gangbroa? Merking på broene med advarsel om båter? Annen oppfølgning?

Hvilken informasjon vil bli gitt om dette, hvordan og når? Er det noe som vi i mellomtiden kan
formidle til våre medlemmer, som er entusiastiske på vegne av Sørenga, og til andre naboer?

Med hilsen
for Sørenga 1 Sameie, ved styret
Bjørn Magne Eggen (sign.)
styreleder