Forfattere: Styret

image

Brev sendt til kommunen og bydelen: Sommer på Sørenga

Av - Ukategorisert

Hei alle beboere!

11. juni sendte styret følgende henvendelse til Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo ved Bydelsoverlegen.

Sørenga, sommer – og korona-pandemi; hva skjer?

Sørenga 1 Sameie er det eldste sameiet på Sørenga (etablert 2011), med 115 boligseksjoner og
3 næringsseksjoner. Vi ligger fint vestvendt, midt på Havnepromenaden. Normalt har sommerperioden (juni – september) vært selve høydepunktet ved å få bo så sentralt i byen og samtidig så tett på fjorden og sjølivet.

Den utviklingen som vi gjennom de siste åtte årene har sett i vårt nærmiljø, gleder vi oss over hver dag. Og det å få lov til å hilse folk fra hele byen og landet velkommen, er et privilegium. Vi valgte å bo her fordi det gir oss del i det pulserende bylivet i et område som vi både er glade i og stolte av.

Vi som sitter i styret i Sørenga 1 Sameie, opplever imidlertid at det i år er større spenning og
usikkerhet knyttet til hvordan sommeren vil bli, nettopp pga. den pågående pandemien. Vi vet at smittepresset generelt i landet og i vår bydel nå er lavt, men også at utviklingen følges tett, fordi det kan komme oppblussing – ikke minst i byområder der mange mennesker beveger seg.
Tidligere år har tilstedeværelse av vektere som bl.a. følger opp reglene for sjøbadet (åpningstider, antall mennesker m. v.), vært vellykket. I år er vi urolige for hvordan stemningen kan utvikle seg i vårt område, når noen ønsker å være mange sammen med musikk og badeliv, mens andre fokuserer på å holde avstand og unngå sammenstimlinger. Bruk av støyende gjenstander (som skateboards og bærbare høyttalere) er sjenerende også utenom pandemi-tider; vi er urolige for at dette i år og kombinert med neglisjering av krav om avstand og gruppestørrelse, kan føre til større grad av irritasjon og deretter konfrontasjon – noe ingen av oss ønsker, og særlig ikke i år. Vi ser at det gjennomføres effektiv begrensing av antall personer på sjøbadet, men dette gir samtidig tett ansamling av dem som venter på å komme ut på sjøbadet, det dannes køer. Og det er i tillegg til dels meget tett langs Havnepromenaden og kaia på vestsiden av Sørenga-utstikkeren – og her helt uten noen oppfølgning eller kontroll av avstand og antall personer.

Mangelen på toaletter er blitt enda tydeligere i år; de som slår seg ned langs Havnepromenaden har med seg mat og drikke, de har det hyggelig sammen, og de skaper i stor grad trivelig stemning rundt seg. Dette gleder også oss. Men når behovet for toalettbesøk melder seg, finnes det ingen offentlige toaletter nærmere enn ved sjøbadet (hvor det som kjent er konstant toalettkø). Da brukes i stedet trapper, hageflekker og andre mulige og umulige plasser bl.a. i vårt sameie, og dette til betydelig irritasjon og sjenanse i tillegg til ekstra utgifter til opprydding og rengjøring.

Det bades fra hele kaia på vestsiden av utstikkeren – og det er flott at det er gode muligheter for dette også utenom sjøbadet. Vi bruker også disse mulighetene (og vi har gjort det siden sommeren 2012). Men noen hopper eller stuper fra broene over kanalene, uten hensyn til at det kan være båter inkl. kajakker i kanalene. Det har vært flere nestenulykker, men de som hopper og stuper ser ikke båter som er på vei mot dem under broa.

Hvilke tiltak ser Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo det kan være aktuelt å iverksette i år, for å møte denne sommeren? Vektere på de kommunale områdene også utenom sjøbadet? Toaletter? Kontroll av trafikk over gangbroa? Merking på broene med advarsel om båter? Annen oppfølgning?

Hvilken informasjon vil bli gitt om dette, hvordan og når? Er det noe som vi i mellomtiden kan
formidle til våre medlemmer, som er entusiastiske på vegne av Sørenga, og til andre naboer?

Med hilsen
for Sørenga 1 Sameie, ved styret
Bjørn Magne Eggen (sign.)
styreleder

image

Referat fra informasjonsmøte om Sørenga småbåthavn

Av - Ukategorisert

Onsdag 18. april ble det avholdt et informasjonsmøte om Sørenga Småbåthavn, i regi av Bymiljøetaten.

Vedlagt ligger referat, presentasjon og tegninger (klikk på linkene for å se vedleggene).

Kommentarer, innspill, spørsmål og andre henvendelser kan sendes Bymiljøetaten ved å sende mail til:

Jorgen.gaarud@bym.oslo.kommune.no

nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Frist for innspill er satt til onsdag 25. april. 2018.

 

image

Test av brannvarslings-anlegget

Av - Ukategorisert

Fredag 10. november ca. kl 1000 vil det bli utført en teknisk test av brannvarslingsanlegget.

Det vil være en fullskala test av hele anlegget. Det vil si at alarmen i oppgangene og inne i alle leilighetene vil bli aktivert. Selve alarmtesten vil vare i 2-3 minutter. Det er kun en test og det er ikke nødvendig å forlate bygget.

Vi beklager de utfordringer det måtte medføre.

Vennlig hilsen
Styret Sørenga 1 Sameie

image

Informasjon om salg av ledige p-plasser i Sørenga Syd Garasjesameie

Av - Ukategorisert

Vi har nettopp mottatt følgende informasjon fra Sørenga Utvikling:

Sørenga Utvikling har solgt alle sine leiligheter på Sørenga og sitter igjen med 15 usolgte parkeringsplasser og 4 MC plasser i Sørenga Syd Garasjesameie. 11 av disse plassene er «vanlige» parkeringsplasser, 4 er el-bil plasser. Plassene ligger under parken mellom trinn 5/6 og 7/8. Plassene legges nå ut for salg og alle seksjonseiere i byggetrinn 1-8 på Sørenga har muligheten til å kjøpe.

Se vedlegg for mer informasjon:

Salg_av_parkeringsplasser_sorengasyd_garasjesameie

Vedtekter Sørenga Syd Parkeringssameie pr.25.05.2016_Vedlegg_1

Parkeringskart_Sørenga Syd Parkeringssameie_Vedlegg_2

BUDSKJEMA PARKERINGSPLASS SØRENGA SYD GARASJESAMEIE

Informasjonsbrosjyre_Ladeanlegg for elbilder_vedlegg_4