Forfattere: Liv Anette Luane

image

Referat fra informasjonsmøte om Sørenga småbåthavn

Av - Ukategorisert

Onsdag 18. april ble det avholdt et informasjonsmøte om Sørenga Småbåthavn, i regi av Bymiljøetaten.

Vedlagt ligger referat, presentasjon og tegninger (klikk på linkene for å se vedleggene).

Kommentarer, innspill, spørsmål og andre henvendelser kan sendes Bymiljøetaten ved å sende mail til:

Jorgen.gaarud@bym.oslo.kommune.no

nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Frist for innspill er satt til onsdag 25. april. 2018.

 

image

Test av brannvarslings-anlegget

Av - Ukategorisert

Fredag 10. november ca. kl 1000 vil det bli utført en teknisk test av brannvarslingsanlegget.

Det vil være en fullskala test av hele anlegget. Det vil si at alarmen i oppgangene og inne i alle leilighetene vil bli aktivert. Selve alarmtesten vil vare i 2-3 minutter. Det er kun en test og det er ikke nødvendig å forlate bygget.

Vi beklager de utfordringer det måtte medføre.

Vennlig hilsen
Styret Sørenga 1 Sameie

image

Informasjon om salg av ledige p-plasser i Sørenga Syd Garasjesameie

Av - Ukategorisert

Vi har nettopp mottatt følgende informasjon fra Sørenga Utvikling:

Sørenga Utvikling har solgt alle sine leiligheter på Sørenga og sitter igjen med 15 usolgte parkeringsplasser og 4 MC plasser i Sørenga Syd Garasjesameie. 11 av disse plassene er «vanlige» parkeringsplasser, 4 er el-bil plasser. Plassene ligger under parken mellom trinn 5/6 og 7/8. Plassene legges nå ut for salg og alle seksjonseiere i byggetrinn 1-8 på Sørenga har muligheten til å kjøpe.

Se vedlegg for mer informasjon:

Salg_av_parkeringsplasser_sorengasyd_garasjesameie

Vedtekter Sørenga Syd Parkeringssameie pr.25.05.2016_Vedlegg_1

Parkeringskart_Sørenga Syd Parkeringssameie_Vedlegg_2

BUDSKJEMA PARKERINGSPLASS SØRENGA SYD GARASJESAMEIE

Informasjonsbrosjyre_Ladeanlegg for elbilder_vedlegg_4