Brann & Sikkerhet

Brannsikkerhet

Denne brannsikkerhetsorienteringen omfatter tre deler:

  1. Instruks ved brann i egen leilighet
  2. Brann utenfor egen leilighet
  3. Generell informasjon

Denne orienteringen og instruksene skal verne om sikkerheten for helse og liv for deg og dine naboer og trygge sikkerheten i sameiet. Du må sette deg og din familie og/eller leieboere godt inn i instruksen.

 

Generell informasjon:

 

Brann utvikler seg svært raskt

Du må vite på forhånd hva du skal gjøre i tilfelle brann.

 

Eget ansvar for varsler og slokkeutstyr i egen leilighet

Din leilighet er utstyrt med sprinkleranlegg som slår ut ved varmeutvikling. Men den er også utstyrt med røykvarsler og håndslokkeutstyr som brannslange eller et brannslokningsapparat. Kontroller at brannslangen rekker til alle rom.

Det er ditt ansvar å sørge for vedlikeholdet – at dette fungerer. Det må testes årlig.

Styret i sameiet deler ut batteri for å sikre at røykvarsler fungerer og vil tilby faglig bistand for kontroll av øvrig slokkeutstyr etter nærmere varsel.

 

Varsling.

Ved brann i egen leilighet ringer du 110

Hvis du selv varsler brann, må du opplyse adressen og leilighetsnummer.

 

Evakuering skjer:

Gjennom trapperom og korteste vei ut. Dersom du ikke kan evakuere gjennom trapperom, rømmer du til egen balkong eller vindu for å bli reddet derfra av stigebil.

 

Brann i fellesarealer

Ved brann utenfor leilighet vil du høre sirener som er montert ulike steder på bygningskroppen. Du må da straks følge instruksen og gå til oppmøtestedet, selv om du tror at det brenner i et annet bygg! Vi har et sentralt brannvarslingssystem som varsler brann i utløst ved sprinkleranlegget uansett hvor i byggene. Brannalarmen går samtidig hos Brannvesenet som straks reiser ut for å slokke. Dermed ankommer brannvesenet rimelig raskt til vårt sameie, –  hvor de møter på sørsiden (kanalen).

 

Redning – og hjelp til andre

Hvis du har tid, skal du hjelpe andre i sikkerhet. Det er fornuftig å vite hvem som bor i egen oppgang.

Du skal IKKE forsøke å stanse brannalarmen, det er det kun brannvesenet som har myndighet til. Dette gjelder selv om du tror at det er falsk alarm.

 

Ta  Forholdsregler: Hold alle fellesarealer/rømningsveier ryddige

Alle gangveier og fellesområder er rømningsveier og SKAL være ryddige og fri for hindringer eller ting som kan brenne. Ting som plasseres i gangene kan bli fjernet uten varsel til eier.

Lær deg rømningsveiene også fra bodområdene. Følg de grønne rømningsskiltene.

I kjeller er dørenes lås utstyrt slik at de kan åpnes fra innsiden og utover i rømningsretningen uten nøkkel. Fra garasjen og ut i friluft er det gitt dispensasjon fordi døren ellers stopper i hellende terreng.

Det er forbudt å oppbevare brannfarlige og lettantennelige væsker eller ting i fellesområder og i boder (bensin, mopeder etc).

Gjør deg kjent med hvor slokkeutstyr i fellesarealer befinner seg slik at det kan benyttes ved branntilløp. (Brannslangeskap på vegger).

Hold alle dører lukket som skal være lukket. Det reduserer faren for brann – og det reduserer faren for at uvedkommende gjør skade.

 

Meld fra om feil

Dersom du oppdager feil eller mangler ved brannsikring, plikter du å varsle styret i sameiet.

 

Takk for at du bidrar til å sikre liv og helse – også naboens!