Heiser

“Åpen dør”-knapp

Alle heisene har en knapp for å låse heisdør i åpen stilling (se illustrasjonsfoto ovenfor).
Funksjonen benyttes når man har behov for å holde døren åpen i korte eller lengre perioder, som for eksempel ved flytting. Ved å trykke på knappen står heisen i 3 minutter med døren i åpen stilling. Den lukker tidligere ved å trykke på knappen en gang til, eller ved å trykke på en av etasjeknappene.