Kontaktinformasjon

Postadresse:
Sørenga 1 Sameie
c/o Usbl, Postboks 8944 Youngstorget
0028 Oslo


E-post:

Styret: sorenga1@mittusbl.no

 

Fakturaadresse:
Sørenga 1 sameie
Org. nr.: 997 832 744
Postboks 2740
7439 Trondheim

 

Fakturaer kan også sendes elektronisk, til faktura@usbl.no.
Følgende krav til faktura per epost stilles:
•    én fil per faktura (multi-PDF eller multi-TIF) – hver e-post kan inneholde flere filer (fakturaer)
•    maks 10 filer per e-post