Styret

Om styret

Sameiet skal ha et styre som består av en styreleder og 2-4 andre medlemmer, med inntil 5 varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet for to år om ikke annet er bestemt av årsmøtet. Varamedlemmer velges for ett år. Styrets leder velges særskilt av årsmøtet.

Styret består av

Styrets sammensetning er som følger:

Styreleder:

  • Bjørn Magne Eggen, Sørengkaia 95

Styremedlemmer:

  • Liv Anette Luane, Sørengkaia 85
  • Monica Dahlsrud Gran, Sørengkaia 87
  • Alex Bahrami, Sørengkaia 105

Varamedlemmer:

  • Wenche Hareim, Sørengkaia 105
  • Runar Kabbe, Sørengkaia 97
image

Beskyttet: Protokoll fra årsmøte 17. april 2018

- 2. mai 2018

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er... more
image

Referat fra informasjonsmøte om Sørenga småbåthavn

- 20. april 2018

Onsdag 18. april ble det avholdt et informasjonsmøte om Sørenga Småbåthavn, i regi av Bymiljøetaten. Vedlagt ligger referat, presentasjon og... more
image

Beskyttet: Innkalling til ordinært årsmøte 2018

- 4. april 2018

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er... more
image

Tømming av avfall i felles container

- 6. oktober 2017

Sameiene på Sørenga har som kjent inngått et samarbeid om å sette ut avfallscontainere 3 ganger i året som et fellestiltak. Fredag 13.... more
image

Beskyttet: Protokoll fra sameiermøte 26. april

- 9. mai 2017

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er... more

Nyhetsbrev – fellesarealer – en påminnelse

- 24. august 2016

Dette er en påminnelse som gjelder vårt felles bomiljø og angår også Helse, Miljø og Sikkerhet. Klikk her for å lese... more
image

Badetemperatur

- 13. juni 2016

Friluftsetaten i Oslo kommune måler temperaturen i vannet hver mandag, onsdag og fredag (arbeidsdager) i juni, juli og... more
image

Nabovarsel – Follobaneprosjektet

- 12. april 2016

Vi har mottatt nytt varsel om arbeider fra Jernbaneverket. Klikk her for å lese siste mottatte informasjon ang.... more
image

Ny nettside

- 9. desember 2015

Velkommen til ny nettside for Sørenga 1 Sameie! Her finner du oppdateringer og informasjon fra styret, samt praktisk informasjon om sameiet. Vi... more