Styret

Om styret

Sameiet skal ha et styre som består av en styreleder og 2-4 andre medlemmer, med inntil 5 varamedlemmer. Styret velges av sameiermøtet for to år om ikke annet er bestemt av sameiermøtet. Varamedlemmer velges for ett år. Styrets leder velges særskilt av sameiermøtet.

 

Styret består av

Styrets sammensetning er som følger:

Styreleder:

  • Bjørn Magne Eggen, Sørengkaia 95

Styremedlemmer:

  • Liv Anette Luane, Sørengkaia 85
  • Fredrik Kiær, Kinoveien 5b, 1337 Sandvika
  • Monica Dahlsrud Gran, Sørengkaia 87
  • Quentin Desfarges, Sørengkaia 119

Varamedlemmer:

  • Paul Bencze, Sørengkaia 87
  • Wenche Hareim, Sørengkaia 105
image

Beskyttet: Protokoll fra årsmøte 17. april 2018

- 2. mai 2018

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er... more
image

Referat fra informasjonsmøte om Sørenga småbåthavn

- 20. april 2018

Onsdag 18. april ble det avholdt et informasjonsmøte om Sørenga Småbåthavn, i regi av Bymiljøetaten. Vedlagt ligger referat, presentasjon og... more
image

Beskyttet: Innkalling til ordinært årsmøte 2018

- 4. april 2018

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er... more
image

Tømming av avfall i felles container

- 6. oktober 2017

Sameiene på Sørenga har som kjent inngått et samarbeid om å sette ut avfallscontainere 3 ganger i året som et fellestiltak. Fredag 13.... more
image

Beskyttet: Protokoll fra sameiermøte 26. april

- 9. mai 2017

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er... more

Nyhetsbrev – fellesarealer – en påminnelse

- 24. august 2016

Dette er en påminnelse som gjelder vårt felles bomiljø og angår også Helse, Miljø og Sikkerhet. Klikk her for å lese... more
image

Badetemperatur

- 13. juni 2016

Friluftsetaten i Oslo kommune måler temperaturen i vannet hver mandag, onsdag og fredag (arbeidsdager) i juni, juli og... more
image

Nabovarsel – Follobaneprosjektet

- 12. april 2016

Vi har mottatt nytt varsel om arbeider fra Jernbaneverket. Klikk her for å lese siste mottatte informasjon ang.... more
image

Ny nettside

- 9. desember 2015

Velkommen til ny nettside for Sørenga 1 Sameie! Her finner du oppdateringer og informasjon fra styret, samt praktisk informasjon om sameiet. Vi... more