Styret

Om styret

Sameiet skal ha et styre som består av en styreleder og 2-4 andre medlemmer, med inntil 5 varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet for to år om ikke annet er bestemt av årsmøtet. Varamedlemmer velges for ett år. Styrets leder velges særskilt av årsmøtet.

Styret består av

Styrets sammensetning er som følger:

Styreleder:

  • Bjørn Magne Eggen, Sørengkaia 95

Styremedlemmer:

  • Liv Anette Luane, Sørengkaia 85
  • Monica Dahlsrud Gran, Sørengkaia 87
  • Alex Bahrami, Sørengkaia 105
  • Runar Kabbe, Sørengkaia 97

Varamedlemmer:

  • Wenche Hareim, Sørengkaia 105