Nøkler/nøkkelbrikker

Seksjonseiere (ikke leieboer eller andre) kan bestille ytterligere systemnøkler eller nøkkelbrikker for egen seksjon. Bestilling skal sendes til: nokler@usbl.no og inneholde følgende opplysninger:

  1. Navn på seksjonseier (bestillinger sendes bare til seksjonseier)
  2. Leilighetsnr
  3. Faktura- og leveringsadresse
  4. Antall nøkler/nøkkelbrikker
Det kan stilles krav om identifikasjon ved slik bestilling eller ved postmottak.