Ny seksjonseier

Velkommen!

Hei og velkommen til Sørenga 1 sameie!

Som ny seksjonseier har du sikkert noen spørsmål. Vi håper du finner svaret på våre hjemmesider. Nedenfor har vi listet opp nyttig og viktig informasjon for deg som ny seksjonseier i sameiet. Håper du tar deg tid til å lese dette.

 

Nyhetsbrev

Informasjon fra styret distribueres via e-post og SMS. Det er derfor veldig viktig at du sørger for å holde oss oppdatert med riktig kontaktinformasjon. Skal du leie ut leiligheten, er du også pliktig til å oppdaterer styret med leietakers kontaktinformasjon til en hver tid. Alle nye seksjonseiere og leietakere vi har registrert e-postadressen på, mottar en velkomst-e-post med nyttig informasjon. For mer informasjon og registrering, se her.

Facebook

Sørenga 1 sameie er en lukket Facebook-gruppe for oss som bor i sameiet. Styret godkjenner nye medlemmer.

Sørenga Forum er en Facebook-gruppe for beboerne på Sørenga. Den er åpen for alle byggetrinn, både eiere og leiere.

Barna på Bjørvika er en Facebook-gruppe for de som bor i Bjørvika med barn.

Navn til ringeklokke

Nye navn på ringeklokken bestilles hos styret styret. Les mer her.

Postkasseskilt

Sameiet skal ha en felles og lik fasade. Det betyr at alle må bestille like postkasseskilt til sine postkasser. Les mer her.

Husordensregler

Vi forutsetter at du følger de reglene som gjelder. Husordensreglene finner du her.
Regler for behandling av naboklager i Sørenga 1 Sameie kan du lese mer om her.

Avlesning vann og varme

Her finner du viktig informasjon om avlesning av vann/varme, samt nyttig informasjon om hvordan anlegget fungerer.

Søppelhåndtering og avfall

Avfallshåndteringen på Sørenga er ivaretatt med nedgravde siloer som tømmes av spesialbiler. Du finner alt du trenger å vite her.

Giro for felleskostnader

Du får tilsendt giroer for felleskostnader direkte fra vår forretningsfører Usbl. Dersom overtagelse er midt i en måned forutsettes det at den måneden blir betalt av selger og at du gjør opp med selger for oppgjørsmåneden. Du må ikke bruke selgers giroer ved innbetaling.

Har du spørsmål om dette kan du kontakte Usbl. Informasjon om forretningsfører finner du her.

TV og bredbånd

CDSameiet har avtale med Telenor om levering av TV- og bredbåndtjenester. Dette er en standardavtale som betales over fellesutgiftene. Den enkelte seksjonseier kan inngå avtale direkte med Telenor om ytterligere tjenester, eks. flere TV-kanaler, raskere bredbånd og telefoni.

T-We Boks (dekoder) og trådløs ruter følger leiligheten.

For mer info: www.telenor.no eller ring 915 09000.

Avlesning strømmåler

Strømmåler er plassert i et skap med blå dør ute i oppgangen. Døren er uten dørhåndtak og du åpner døren kun ved å vri nøkkelen forsiktig. Det er et felles skap for alle målere i én etasje.

Nøkkel skal følge leiligheten. Mangler du nøkkel til strømskapet, kan få kjøpt dette hos en hvilken som helst nøkkelforandler/nøkkelsliper. Be om en standard strømskapnøkkel for Hafslund. Det er typen “OLU” du skal ha.

Boligperm

Boligpermen er din dokumentasjon av boligen på nett. Ved å registrere deg vil du bl.a. motta påminnelse om vedlikehold via e-post. Se mer info her.

Sykkelrom

Sameiet har to avlåste sykkelboder med mange oppstillingsplasser. Den ene befinner seg i 1. etasje med inngang fra atrium mellom nr 95 og 97. Den andre befinner seg i garasjeområdet under bygget. Rommene er utstyrt med stativ og utstyr til sykkelreparasjon, sykkelpumpe, vannslange og om vinteren finner du også smørebord for prepping av ski der. Mer info finner du her.

Felles takterrasse

Vi har en flott takterrasse til bruk for alle som bor her. For å legge forholdene best mulig til rette for et trivelig opphold på ”byens tak” har vi utarbeidet egne ordensregler for takterrassen. Disse finner du her.

Grøntgruppa

Savner du å sysle i hagen? Har du lyst til å skape et hyggelig og grønt bomiljø til glede og nytte for alle beboerne? Sameiets grøntgruppe er alltid åpen for nye ideer og medlemmer. Les mer her.

Nøkler/nøkkelbrikker

Seksjonseiere kan bestille ytterligere systemnøkler eller nøkkelbrikker for egen seksjon. Les mer her.

Sameiets vedtekter, årsberetning og protokoll

Sameiets vedtekter finner du her. Årsberetning og protokoll fra det siste årsmøtet skal du ha fått utlevert av megler. I årsberetningen finner du mye nyttig informasjon om sameiet. Hvis du eventuelt ikke har fått disse papirene, ber vi deg kontakte megleren for å få dem. Ta vare på disse dokumentene.

Parkering

Informasjon om parkering finner du her.

Markiser/screens

Sameiet har inngått en avtale med Lady Persienneindusrti om type og farger på markiser. Eiere kan ikke sette opp andre markiser eller screens enn de som er godkjent av styret. De som ønsker å gjøre bestilling kan kontakte Lady Persienneindustri.

Overvåkningskameraer

Alle inngangspartiene, samt garasje, sykkelbod i atriet og deler av kjellergangene er betjent av overvåkningskameraer som driftes av styret.

Kajakkutleie

Sameiets kajakkrom er innredet med 3 utleiekajakker som alle seksjonseiere kan kjøpe én eller flere leieretter til. Klikk her for mer info.