NYHETER

image

Referat fra informasjonsmøte om Sørenga småbåthavn

Av - Ukategorisert

Onsdag 18. april ble det avholdt et informasjonsmøte om Sørenga Småbåthavn, i regi av Bymiljøetaten.

Vedlagt ligger referat, presentasjon og tegninger (klikk på linkene for å se vedleggene).

Kommentarer, innspill, spørsmål og andre henvendelser kan sendes Bymiljøetaten ved å sende mail til:

Jorgen.gaarud@bym.oslo.kommune.no

nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Frist for innspill er satt til onsdag 25. april. 2018.

 

image

Tømming av avfall i felles container

Av - Ukategorisert

Sameiene på Sørenga har som kjent inngått et samarbeid om å sette ut avfallscontainere 3 ganger i året som et fellestiltak.

Fredag 13. oktober settes det på nytt ut containere i hvert tverrslag (mellom byggetrinn 1 og 2, 3 og 4, 5 og 6, samt i tverrslaget mellom byggetrinn 7 og 8), slik at beboere kan kvitte seg med blandingsavfall de måtte ha stående. Det settes også ut containere for spesialavfall (maling/kjemiske artikler og elektriske artikler). Vi ber alle om å respektere behovet for sortering. Hvis vi blander avfallet, øker kostnadene.

Containerne vil stå til de er fylt opp og erstattes om nødvendig én gang. De blir stående maks 1 uke (fjernes igjen senest fredag 20. oktober). Deretter må avfall bringes til deponi av hver enkelt privat.

Vær så snill: Unngå å overlesse containerne. Vær derfor snill å presse sammen kartonger og tomemballasje slik at det ikke tar unødig plass. IKKE sett avfall på gaten om containerne blir fulle.

 

Nå har vi alle anledningen til å rydde og vi håper at vi med dette unngår å se at folk setter fra seg avfall rundt søppelnedkastene, i ganger eller garasjer.

Dette er et samarbeid mellom alle sameiene på Sørenga. La oss holde Sørenga ren og pen!

 

Hilsen styrene i sameiene Sørenga.

image

Ny nettside

Av - Ukategorisert

Velkommen til ny nettside for Sørenga 1 Sameie!

Her finner du oppdateringer og informasjon fra styret, samt praktisk informasjon om sameiet.

Vi håper den nye siden er mer oversiktlig, samtidig som det skal være enklere å finne det man er på utkikk etter.

Øverst til høyre på forsiden finner du hovedmenyene:

  • «Hjem»: her finner du kort generell info om sameiet.
  • «Sameiet»: her finner du nyttig informasjon som f. eks. hvordan bestille nye nøkler etc.
  • «Nyheter»: i denne fanen, samt nederst på forsiden finner du oppdatert informasjon/nyheter som legges ut av styret.
  • «Ny i sameiet»: her har vi samlet relevant informasjon for nye beboere og/eller leietakere. Det kan være nyttig lesning for de av oss som har bodd her en stund også.
  • «Dokumenter»: her har vi samlet vedtektene, ordensregler, branninstrukser etc.
  • «Kontakt»: her finner du et eget kontaktskjema, samt kontaktinformasjon til styret.

Send oss gjerne en e-post dersom du har forslag til informasjon du savner, eller tiltak som kan gjøre siden enda bedre.

 

Styret

image

Test av brannvarslings-anlegget

Av - Ukategorisert

Fredag 10. november ca. kl 1000 vil det bli utført en teknisk test av brannvarslingsanlegget.

Det vil være en fullskala test av hele anlegget. Det vil si at alarmen i oppgangene og inne i alle leilighetene vil bli aktivert. Selve alarmtesten vil vare i 2-3 minutter. Det er kun en test og det er ikke nødvendig å forlate bygget.

Vi beklager de utfordringer det måtte medføre.

Vennlig hilsen
Styret Sørenga 1 Sameie

image

Informasjon om salg av ledige p-plasser i Sørenga Syd Garasjesameie

Av - Ukategorisert

Vi har nettopp mottatt følgende informasjon fra Sørenga Utvikling:

Sørenga Utvikling har solgt alle sine leiligheter på Sørenga og sitter igjen med 15 usolgte parkeringsplasser og 4 MC plasser i Sørenga Syd Garasjesameie. 11 av disse plassene er «vanlige» parkeringsplasser, 4 er el-bil plasser. Plassene ligger under parken mellom trinn 5/6 og 7/8. Plassene legges nå ut for salg og alle seksjonseiere i byggetrinn 1-8 på Sørenga har muligheten til å kjøpe.

Se vedlegg for mer informasjon:

Salg_av_parkeringsplasser_sorengasyd_garasjesameie

Vedtekter Sørenga Syd Parkeringssameie pr.25.05.2016_Vedlegg_1

Parkeringskart_Sørenga Syd Parkeringssameie_Vedlegg_2

BUDSKJEMA PARKERINGSPLASS SØRENGA SYD GARASJESAMEIE

Informasjonsbrosjyre_Ladeanlegg for elbilder_vedlegg_4