NYHETER

image

Tømming av avfall i felles container

Av - Ukategorisert

Sameiene på Sørenga har som kjent inngått et samarbeid om å sette ut avfallscontainere 3 ganger i året som et fellestiltak.

Fredag 13. oktober settes det på nytt ut containere i hvert tverrslag (mellom byggetrinn 1 og 2, 3 og 4, 5 og 6, samt i tverrslaget mellom byggetrinn 7 og 8), slik at beboere kan kvitte seg med blandingsavfall de måtte ha stående. Det settes også ut containere for spesialavfall (maling/kjemiske artikler og elektriske artikler). Vi ber alle om å respektere behovet for sortering. Hvis vi blander avfallet, øker kostnadene.

Containerne vil stå til de er fylt opp og erstattes om nødvendig én gang. De blir stående maks 1 uke (fjernes igjen senest fredag 20. oktober). Deretter må avfall bringes til deponi av hver enkelt privat.

Vær så snill: Unngå å overlesse containerne. Vær derfor snill å presse sammen kartonger og tomemballasje slik at det ikke tar unødig plass. IKKE sett avfall på gaten om containerne blir fulle.

 

Nå har vi alle anledningen til å rydde og vi håper at vi med dette unngår å se at folk setter fra seg avfall rundt søppelnedkastene, i ganger eller garasjer.

Dette er et samarbeid mellom alle sameiene på Sørenga. La oss holde Sørenga ren og pen!

 

Hilsen styrene i sameiene Sørenga.

image

Oslo Maraton 17. september

Av - Ukategorisert

I forbindelse med Oslo Maraton 2016 (17. september) vil årets løype som tidligere passere Sørenga. Det vil derfor være sterkt redusert fremkommelighet for kjøretøy på veien til/fra Sørenga. Spesielt vil det mellom kl. 08.00 og kl. 19.00 være vanskelig å kjøre ut/inn.

 

Mer informasjon:

Vi har mottatt en informasjon/nabovarsel angående årets arrangement og hvordan det påvirker ferdselen på Sørenga. Denne kan du lese ved å klikke her.

 

Vennlig hilsen

Styret Sørenga 1 Sameie

image

Badetemperatur

Av - Ukategorisert

Friluftsetaten i Oslo kommune måler temperaturen i vannet hver mandag, onsdag og fredag (arbeidsdager) i juni, juli og august.

Les mer