NYHETER

image

Ny nettside

Av - Ukategorisert

Velkommen til ny nettside for Sørenga 1 Sameie!

Her finner du oppdateringer og informasjon fra styret, samt praktisk informasjon om sameiet.

Vi håper den nye siden er mer oversiktlig, samtidig som det skal være enklere å finne det man er på utkikk etter.

Øverst til høyre på forsiden finner du hovedmenyene:

  • «Hjem»: her finner du kort generell info om sameiet.
  • «Sameiet»: her finner du nyttig informasjon som f. eks. hvordan bestille nye nøkler etc.
  • «Nyheter»: i denne fanen, samt nederst på forsiden finner du oppdatert informasjon/nyheter som legges ut av styret.
  • «Ny i sameiet»: her har vi samlet relevant informasjon for nye beboere og/eller leietakere. Det kan være nyttig lesning for de av oss som har bodd her en stund også.
  • «Dokumenter»: her har vi samlet vedtektene, ordensregler, branninstrukser etc.
  • «Kontakt»: her finner du et eget kontaktskjema, samt kontaktinformasjon til styret.

Send oss gjerne en e-post dersom du har forslag til informasjon du savner, eller tiltak som kan gjøre siden enda bedre.

 

Styret

Informasjon om avfallscontainere for beboerne på Sørenga

Av - Ukategorisert

Sameiene på Sørenga har blitt enige om å sette ut avfallscontainere tre ganger i året som et fellestiltak. Hensikten er at beboerne kan rydde boder/kaste møbler etc direkte i containerne. Disse vil bli satt ut første uke i januar, mai og september. I perioden mellom disse utplasseringene må hver enkelt beboer selv sørge for at ev stort avfall bringes til nærmeste kommunale deponi. Vi ber om at ingen hensetter avfall i oppganger, kjellere eller ute rundt boligene. Hvis det skjer at noen likevel hensetter noe, selv ved siden av tømmeplassene, vil det bli en ekstra utgift for sameiet og den ansvarlige må regne med å bli krevd for kostnadene ved bortkjøring.

Det settes ut containere i tverrslaget mellom trinn 1-2, mellom trinn 3-4, mellom trinn 5 og 6 og i tverrslaget mellom trinn 7 og 8. Det settes også ut containere for spesialavfall (maling/kjemiske artikler og elektriske artikler). Vi ber alle om å respektere behovet for sortering. Hvis vi blander avfallet, øker kostnadene.

Vær så snill: Unngå å overlesse containerne. Containerne vil stå til de er fylt opp og erstattes om nødvendig én gang. De blir stående maks 1 uke.. Vaktmester administrerer og vurderer behovet for skifte av containere. Vi ber derfor alle beboere om å planlegge for å kaste avfall i denne perioden. La oss holde Sørenga ren og pen!

 

Hilsen styrene i sameiene 1-7.

image

Busstilbud på Sørenga

Av - Ukategorisert

Fra 10. januar 2016 vil det bli busstilbud på Sørenga.

  • Buss 85 Jernbanetorget – Ulvøya stopper i Sørengkaia (se kartskisse).
  • Avgang 2 x timen i mellom ca. kl. 7-9 og ca. kl. 15-17
  • Avgang 1 x timen ellers i driftsdøgnet.

Oppstart busstilbud 10.01.2016, se oppdatert rutetabell for buss 85 her eller bildene nedenfor:

 

UJ

 

JU

Kilde: ruter.no