Parkering

Parkering for seksjonseiere skjer dels i den privateide garasjen (for de som har kjøpt plassene der) eller i fellesgarasjen under sentralparken (iht private leieavtaler). Parkering i den privateide garasjen skal kun gjøres på oppmerkede private parkeringsplasser. Ulovlig parkering eller parkering utenfor oppmerkede plasser vil medføre parkeringsbot uten nærmere varsel (se eget oppslag ved innkjøringen). Fellesgarasjen under sentralparken er åpen for alle og driftes av Europark som tilbyr både korttids- og langtidsparkering. Det er tilgang på strøm for lading av el-biler i Europark-garasjen. Besøkende med bil på Sørengutstikkeren må parkere i denne garasjen. Prisene fastsettes av Europark. Les mer.