Renovasjon

Avfallshåndteringen på Sørenga er ivaretatt med nedgravde siloer som tømmes av spesialbiler. På toppen av siloen er det plassert et innkastenhet som vist på bildet. Siloene til Sørenga 1 sameie er plassert øverst i veien/tverrslaget mellom byggetrinn 1 og byggetrinn 2. Det er fire innkastenheter: To til vanlig avfall og to til pappavfall. Det er kildesortering i Oslo. Det kan du lese mer om her. Se også eget innlegg om Sørenga minigjenbruksstasjon nedenfor.

Viktig at søppelposer knytes igjen med 2 knuter slik at de ikke åpner seg når de slippes ned i innkastenheten.

Det er ikke tillatt å sette avfall ved siden av søppelnedkastene. Det er heller ikke tillatt å sette avfall til mellomlagring i oppganger eller andre steder på sameiets fellesområde. Vi ber alle om å respektere forbudet, styret vil reagere med advarsel og krav om erstatning for kostnadene ved å få fraktet bort «nabosøpla».  Større mengder avfall (gamle møbler, flytteavfall etc.) må seksjonseier selv fjerne eller kjøre vekk til et kommunalt deponi.

Sameiene på Sørenga har i fellesskap blitt enige om å sette ut avfallscontainere minst en gang i året. Hensikten er at beboere rydde boder/kaste møbler etc. direkte i containerne. Disse blir satt ut på våren. Det blir sendt ut varsling i forkant.

Sørenga minigjenbruksstasjon

Mandag 3. april åpner Oslo kommune Sørenga minigjenbruksstasjon. For mer info og åpningstider klikk her.

Privatkunder kan levere inntil 0,5 m3 som du kan bære med deg av følgende:

 • Klær og tekstiler
 • Små gjenstander til ombruk
 • Metall
 • Trevirke, maks 1 meter i lengde
  • Vi tar ikke i mot impregnert trevirke. Dette må leveres ved nærmeste gjenbruksstasjon.
 • Keramikk og porselen
 • Papir, papp og kartong
 • Glass- og metallemballasje
 • Batterier, lysstoffrør og lyspære
 • Farlig avfall
 • Små elektriske apparater
 • Plastprodukter
 • Isopor
 • Brennbart