Seksjonsnumre, bolignumre og leilighetsnumre

Husk at det er forskjell mellom seksjonsnumre, bolignumre og leilighetsnumre.

Seksjonsnummer

Dette er det tinglyste nummeret for hver seksjon (leilighet). Dette nummeret oppgis gjerne sammen med gårds- og bruksnummer for å identifisere en seksjon i en boligblokk.

Bolignummer

Også kjent som «H-nummer» fra Oslo kommune: F.eks H0101. «H» betyr etasje på bakkeplan eller over. De første to sifrene er etasjenummer, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen. Denne nummereringen er primært utarbeidet for at redningsetaten lett skal klare å finne en leilighet. Dette nummeret bør da være synlig fra din leilighetsdør. Den vanligste måten å gjøre dette på, er å sette en klistremerke i karmen med dette nummeret. Disse klistremerkene leveres av kommunen.

Leilighetsnummer

Dette er blokkas interne nummerering av seksjonene. Denne nummereringen ble i sin tid opprettet av utbygger. Ringeklokkene og bodene er merket med dette nummeret. Leilighetsnummeret består av en bokstav (A for A-blokka, B for B-blokka eller C for C-blokka) og tre tall, der det første tallet er etasjenummer.

Oversikt

SeksjonsnummerAdresseBolignummerLeilighetsnummer
1Sørengkaia 99
2Sørengkaia 103
3Sørengkaia 107H0101C-101
4Sørengkaia 109H0102C-102
5Sørengkaia 111C-103
6Sørengkaia 113C-104
7Sørengkaia 115H0102C-105
8Sørengkaia 115H0101C-106
9Sørengkaia 105H0201C-201
10Sørengkaia 105H0202C-202
11Sørengkaia 115H0202C-203
12Sørengkaia 115H0201C-209
13Sørengkaia 105H0303C-301
14Sørengkaia 105H0304C-302
15Sørengkaia 105H0301C-303
16Sørengkaia 105H0302C-304
17Sørengkaia 115H0304C-305
18Sørengkaia 115H0303C-306
19Sørengkaia 115H0302C-307
20Sørengkaia 115H0301C-308
21Sørengkaia 105H0403C-401
22Sørengkaia 105H0404C-402
23Sørengkaia 105H0401C-403
24Sørengkaia 105H0402C-404
25Sørengkaia 115H0404C-404
26Sørengkaia 115H0403C-406
27Sørengkaia 115H0402C-407
28Sørengkaia 115H0401C-408
29Sørengkaia 105H0503C-501
30Sørengkaia 105H0504C-502
31Sørengkaia 105H0501C-503
32Sørengkaia 105H0502C-504
33Sørengkaia 115H0504C-505
34Sørengkaia 115H0503C-506
35Sørengkaia 115H0502C-507
36Sørengkaia 115H0501C-508
37Sørengkaia 115H0602C-601
38Sørengkaia 115H0601C-602
39Sørengkaia 117B-101
40Sørengkaia 085H0102B-102
41Sørengkaia 085H0101B-103
42Sørengkaia 083B-104
43Sørengkaia 119B-201
44Sørengkaia 85H0202B-202
45Sørengkaia 85H0201B-203
46Sørengkaia 81B-204
47Sørengkaia 85H0304B-301
48Sørengkaia 85H0301B-302
49Sørengkaia 85H0303B-303
50Sørengkaia 85H0302B-304
51Sørengkaia 85H0404B-401
52Sørengkaia 85H0401B-402
53Sørengkaia 85H0403B-403
54Sørengkaia 85H0402B-404
55Sørengkaia 85H0504B-501
56Sørengkaia 85H0501B-502
57Sørengkaia 85H0503B-503
58Sørengkaia 85H0502B-504
59Sørengkaia 85H0604B-601
60Sørengkaia 85H0601B-602
61Sørengkaia 85H0603B-603
62Sørengkaia 85H0602B-604
63Sørengkaia 93A-101
64Sørengkaia 91A-102
65Sørengkaia 89A-103
66Sørengkaia 87H0101A-104
67Sørengkaia 87H0103A-105
68Sørengkaia 87H0102A-106
69Sørengkaia 97H0201A-201
70Sørengkaia 97H0202A-202
71Sørengkaia 97H0203A-203
72Sørengkaia 95H0201A-204
73Sørengkaia 95H0203A-205
74Sørengkaia 95H0202A-206
75Sørengkaia 87H0201A-207
76Sørengkaia 87H0204A-208
77Sørengkaia 87H0203A-209
78Sørengkaia 87H0202A-210
79Sørengkaia 97H0301A-301
80Sørengkaia 97H0302A-302
81Sørengkaia 97H0303A-303
82Sørengkaia 95H0301A-304
83Sørengkaia 95H0303A-305
84Sørengkaia 95H0302A-306
85Sørengkaia 87H0301A-307
86Sørengkaia 87H0304A-308
87Sørengkaia 87H0303A-309
88Sørengkaia 87H0302A-310
89Sørengkaia 97H0401A-401
90Sørengkaia 97H0402A-402
91Sørengkaia 97H0403A-403
92Sørengkaia 95H0401A-404
93Sørengkaia 95H0403A-405
94Sørengkaia 95H0402A-406
95Sørengkaia 87H0401A-407
96Sørengkaia 87H0404A-408
97Sørengkaia 87H0403A-409
98Sørengkaia 87H0402A-410
99Sørengkaia 97H0501A-501
100Sørengkaia 97H0502A-502
101Sørengkaia 97H0503A-503
102Sørengkaia 95H0501A-504
103Sørengkaia 95H0503A-505
104Sørengkaia 95H0502A-506
105Sørengkaia 87H0501A-507
106Sørengkaia 87H0504A-508
107Sørengkaia 87H0503A-509
108Sørengkaia 87H0502A-510
109Sørengkaia 95H0601A-601
110Sørengkaia 95H0603A-602
111Sørengkaia 95H0602A-603
112Sørengkaia 87H0601A-604
113Sørengkaia 87H0604A-605
114Sørengkaia 87H0603A-606
115Sørengkaia 87H0602A-607
116Sørengkaia 87H0701A-702
117Sørengkaia 87H0702A-701