Solskjerming

Det vises til vedtektenes § 3-1 og følgende punkt:

“(7) For boligseksjonene skal utvendige lamper på balkong til den enkelte bruksenhet, oppsetting og fargevalg av markiser, endringer av utbendige farger etc., samt øvrige bygningsmessige arbeider godkjennes av styret, som skal skje etter en samlet plan for bygningen vedtatt av årsmøtet.”

Sameiet har avtale med Lady Persienneindustri om etablering av markiser og screens. Det er fortsatt slik at farger og modeller er valgt, og det kan ikke gjøres individuelle avvik fra dette. De som ønsker å gjøre bestilling kan kontakte Lady Persienneindustri.

Her finner du informasjon om avtalen som ble forhandlet frem i 2012. Den viser ulike modeller og eksempler. Monteres en av disse standardløsningene trenger du ikke søke styret om godkjenning. MRK: Prisene er ikke oppdaterte.