Vaktmester

Send varsel til styret

Dersom du som beboer oppdager feil eller mangler ved bygningsmassen eller du hører at en alarm er utløst, ber vi om at dette straks meldes til styret pr. e-post: sorenga1@mittusbl.no.

Styret vil i samråd med vaktmester (og evt. tjenesteleverandører) vurdere nødvendige tiltak. Om forholdene ikke er ekstraordinære, vil vaktmester/tjenesteleverandør ta dette ved neste arbeidsdag i sameiet.

Sameiet har vaktmestertjeneste gjennom en avtale med Usbl Boservice og AKTO Eiendom.