Dovett

IVAR_Gladmat_2013_8sider_kryss.inddPass på hva du kaster i toalettet!

Alt av avløpsvann og kloakk samles i 2 avløpskummer under våre bygg og blir derfra pumpet videre. Dersom det kastes fremmedlegemer i do, kan det fort tette seg i pumpehusene og pumpene stanser. Da stanser også all vanntilførsel til alle leilighetene og restaurantene automatisk – og toalettene blir ubrukelige.

Det er derfor ekstra viktig at vi som brukere passer på hva vi skyller ned i avløpet. Som du ser av bildet er det veldig enkelt: Det er kun bæsj, tiss og dopapir som skal i do! Putter man andre ting i do, kan det medføre ødeleggelser, stengte toaletter, mye besvær og store kostnader.

Se mer info på dovett.no og fettvett.no