Lading elbil

Bestilling

Ladeboks av typen Salto må bestilles via styret. Ingen kan kjøpe og montere ladere på egenhånd. Prisen pr. ladeboks ferdig montert er ca. kr 17.900,- ekskl. mva.

Ladeboks

Ladeboksen er seksjonseiers eiendom.

Alle ladepunkter er 230V 1-fase med variabel tilgjengelig strøm/effekt på mellom 30A/6.9 kW og 7A/1.6 kW per uttak, avhengig av antall tilkoblede kjøretøy. Maks ladeeffekt kan variere mellom ulike bilprodusenter og vil være begrenset av bilens ombordlader.

Strømforbruket måles og avleses pr. 31.12 hvert år og faktureres seksjonseier etter faktisk kostnad (eller etter enhver tid gjeldende regler i sameiet). I tillegg vil det kunne komme et lite administrasjonsgebyr pr. år.

Plassering

Ladeboksene plasseres sentrert midt på vegg i front av parkeringsplassen – med mindre noe annet er avtalt spesielt.

Brukerveiledning

Brukerveiledning for ladeanlegget finner du ved å klikke her.