Felles takterrasse

Vi har en flott takterrasse til bruk for alle som bor her. Takterrassen finner du i 7. etasje i oppgang nr. 85.

For å legge forholdene best mulig til rette for et trivelig opphold på ”byens tak” har vi utarbeidet egne ordensregler for takterrassen.

Ordensregler takterrassen

Takterrassen skal være et sted der alle i sameiet skal kunne trives. Enhver beboer plikter å påse at fellesområdene brukes på en måte som ikke stenger andre beboere ute eller er til sjenanse.

1. Støy

Det skal tas hensyn til nærliggende naboer. Det må derfor ikke spilles høy musikk, det gir nemlig en voldsom gjenklang i atriet og til andre sameier.

2. Orden på takterrassen

Takterrassen skal holdes ryddig, ren og fri for avfall. Ved bruk som medfører ekstra rengjøring, vil ansvarlig bruker bli belastet med rengjøringskostnaden. Når man forlater takterrassen, skal den etterlates i samme stand som man ønsker å finne den i.

3. Bruk av felles møbler

Du er velkommen til å bruke sofaer, spisegrupper og solstoler. Alle møbler på takterrassen er sameiets eiendom og må behandles med varsomhet. Møblene skal settes tilbake på plass når takterrassen forlates, slik at de står ryddig og samlet. Ved bruk av solsengene skal eget håndkle benyttes.

4. Puter

I boden vis-á-vis heisen finner du puter til stoler og sofagruppe. Alle putene skal stables pent tilbake på puterommet etter bruk.

5. Grilling og bruk av åpen flamme

På grunn av brannfare, søl og søppel tillates ikke bruk av noen form for grill på takterrassen.
Bruk av lys/fakler eller fyrverkeri er heller ikke tillatt.

6. Planter, sedumtak (de feltene som er beplantet) og øvrig tak

Det er ikke tillatt å gå på sedumtak. Det må ikke skylles ut drikkevarer, vann eller lignende i
plantekassene. Det er strengt forbudt å klatre opp på det øverste taket. Men – det er lov å spise bær og druer, samt klippe gressløk og andre urter og ta med hjem.

7. Dyrehold

Dyrehold er tillatt så lenge dyret ikke er til sjenanse for andre beboere. Dyret skal holdes i bånd, og det er ikke lov å la dyret gjøre fra seg på sedumtak eller andre steder på taket. Ved brudd på disse reglene vil det bli forbudt med dyr på takterrassen.

8. Skade og hærverk

Dersom skader påføres møbler, vegger, rekkverk eller sprinkleranlegg, må styret informeres umiddelbart. Skader og/eller hærverk forvoldt av beboere eller deres gjester kan medføre erstatningsansvar og fremtidige begrensninger i tilgangen på takterrassen. Meld fra til styret hvis du ser noe som ikke er i orden.

9. Alkoholforbruk og sigaretter

Snusposer og sneiper skal kastes i askebeger som står tilgjengelig og aldri kastes utenfor rekkverk. Røyk skal ikke være til sjenanse for andre som bruker terrassen. Ved brudd på disse reglene vil det bli forbudt med røyk og snus på takterrassen. Det er tillatt å nyte alkohol på takterrassen, men man skal ikke være synlig beruset. Takterrassen skal kunne benyttes av alle, både barn og voksne.

10. Vektere

Fra mai til september vil det være vektere som kontrollerer takterrassen og sørger for at det er ro kl. 23.00. Vekterne har myndighet til å bortvise personer som ikke følger reglene. De vil også tilkalle politi hvis det oppstår situasjoner som krever dette.

11. Toaletter

Alle må bruke toaletter i egen leilighet. Det er ingen toalettfasiliteter på takterrassen. Det er ikke lov å urinere på takterrassen.

12. Smittevern

De regler for smittevern som er satt i samfunnet, må følges.

13. Private arrangementer og gjester

Takterrassen mot nord (som vender mot Barcode) kan bookes til private selskaper eller små arrangementer av seksjonseiere og beboere med leiekontrakt med varighet minst 60 dager. Denne delen har sitteplasser til 15 personer. Det er ikke anledning til å ta møbler fra den andre halvdelen av takterrassen da denne alltid skal være tilgjengelig for øvrige beboere. Det er derfor satt en begrensning på 15 personer.

Du kan sende en epost til styret på styret@sorenga1.no for å søke om å reservere takterrassen mot nord. Klikk her for regler som gjelder ved reservasjon.

Vedtatt av styret i Sørenga 1 sameie mars 2021