Retningslinjer kajakk- og SUP-brett utleie

1 Krav til bruker av utleiekajakk og SUP-brett

All leie skjer på eget ansvar og styret, sameiet eller kajakkgruppen kan ikke holdes ansvarlig for skader og ulykker som måtte oppstå. Ved leie bekrefter leietaker å inneha kunnskap tilsvarende introkurs for padling som innebærer kunnskap om sikker padling, redningsteknikker og fornuftig oppførsel på sjøen.

2 Utstyr

Det er 3 kajakker og 2 SUP-brett med tilhørende årer, putetrekk og vest tilgjengelig for utleie. Leietaker må selv ha personlig utstyr, dvs. personlig sikkerhetsutstyr, hansker, sko, egnet bekledning etc.

3 Leierett

Årlig leie settes til kr 500,- og kan endres av styret på årlig basis. Beløpet skal betales i sin helhet uavhengig av når leietaker melder seg inn. Leiekontrakten er løpende og leietaker må gi skriftlig oppsigelse til styret innen 31.12 gjeldende år.

Det utstedes totalt 40 leieretter og antall kan justeres av kajakkgruppen. En leierett gir rett til å leie 1 kajakk eller 1 SUP-brett. Hver eierseksjon kan ha inntil 3 leieretter.

Innmelding av interesse for leierett må gjøres av seksjonseier til kajakkgruppen (kajakk@sorenga1.no)

Ved venteliste på leierett vil eierseksjoner uten fast kajakkplass ha høyere prioritet. Leierett vil på lik måte fordeles med én leierett per eierseksjon før en eierseksjon får tildelt flere enn én leierett

Det følger dugnadsplikt med leieforholdet, begrenset til en dugnad i året.

Leieretten kan ikke overdras eller fremleies.

4 Ansiennitet

Leierett tildeles etter ansiennitet og innvilges første gang etter loddtrekning og deretter etter ansiennitetsregler. Leieperioden settes til maksimalt 3 år hvoretter neste på ansiennitetslisten overtar plassen og tidligere leietaker rykker ned til nederste plass på listen. Ny ansiennitet opparbeides fra samme tidspunkt.

5 Utleie

Én leierett gir rett til å booke 1 kajakk eller 1 SUP-brett for en leieperiode på inntil 3 timer pr. dag og inntil totalt 9 timer pr. uke (mandag – søndag).

Booking må foretas senest 8 timer i forkant av leieperiode via det nettbaserte bookingsystemet. Hvis kajakk/SUP-brett ikke er booket så er kajakken tilgjengelig for alle leietakere uavhengig av tidligere bookinger og følger første-mann-til-mølla-prinsippet. Lengre leieperioder kan innvilges av kajakkgruppen etter søknad. Kajakkgruppen har rett til å endre reglene for booking forløpende for å optimalisere bruk.

Kajakk eller SUP-brett kan kun reserveres av de seksjonene i Sørenga 1 Sameie som har kjøpt leierett og kan kun benyttes av deres beboere eller personer i selskap med en av disse. Ingen ”utenforstående” kan benytte leiekajakk/SUP-brett alene. Dette innebærer at det er åpent for andre enn beboere av Sørenga 1 Sameie, kun hvis beboer er i egen kajakk eller at eierseksjonen har flere leieretter.

Utleie administreres av kajakkgruppen.

6 Erstatningsplikt

Leietaker holdes erstatningspliktig for det totale beløpet av eventuelle skader, ulykker, o.l. som måtte oppstå.

Leietaker må selv gå over kajakk/SUP-brett før den hentes ut, og melde fra til kajakkgruppen om skader før den tas i bruk. Ved manglende varsel til kajakkgruppen i forkant av leie kan leietaker bli holdt ansvarlig for skader uavhengig om de har oppstått før eller under leie. Varsel skal inneholde bilde og sendes på mail til kajakkgruppen (kajakk@sorenga1.no).

Leietaker kan ved skade selv måtte sørge for at skade blir utbedret for å forhindre arbeidsbelastning på kajakkgruppen.

7 Fortrinnsrett

Kajakkgruppen har rett til å booke kajakkene/SUP-brettene for en periode utover vanlig leietider for spesielle anledninger som f.eks. kurs for beboere, klubbmesterskap o.l.

8 Endringer i retningslinjene

Endring i retningslinjer kan skje på årlig basis med mindre annet er spesifisert. Endringer krever godkjennelse av styret.

 

Styret, 16.04.2015