Planløsning/ etasjeoversikt

Planløsning

Nedenfor vises planløsning med etasjeoversikt. Vi gjør oppmerksom på at dette er hentet fra salgsprospektet som ble laget før salgsstart for 7-8 år siden. Vi presiserer derfor at den endelige planløsningen for enkelte leiligheter kan avvike fra skissene nedenfor. Plassering og leilighetsnummer er imidlertid korrekt.

 

Bygg A

hus a

 

Prospekt-D1b-2-2

Bygg B

Prospekt-D1b-2-3

 

Bygg C

Prospekt-D1b-2-4